Title Image

FME Energy Storage NL

#trendrapport #thoughtleadership

Plan vol energie

Vraag

Wat moet er veranderen in beleid en regelgeving om een gezonde markt voor energieopslag te ontwikkelen en rendabele businessmodellen mogelijk te maken? Een complexe vraag, die brancheplatform Energy Storage NL nadrukkelijk op de nationale beleidsagenda wilde zetten.

Ons antwoord

Een relevant visiedocument voor Energy Storage NL. Doelgroep: stakeholders bij netwerkbeheerders, beleidsmakers en toezichthouders op het gebied van energieopslag. We hebben ons ingelezen, gesproken met de juiste mensen en waar nodig doorgevraagd. Waar mogelijk hebben we de essentie van een probleem of oplossing in beeld(en) gevangen.

Resultaat

Jouw visie helder in woord en beeld?

Neem contact met ons op