Title Image

Hoe maak je een bladformule en waarom is die belangrijk?

Hoe bepaal je welke content het beste bij je magazine past? Welke boodschap wil je als organisatie uitdragen en wie is je publiek? Een bladformule voorkomt stuurloos ronddobberen en discussies over onderwerpen. Dankzij een bladformule weet je precies wie je met welke boodschap wilt bereiken. Het vormt de rode draad van het (relatie)magazine.

Hoe maak je een bladformule?

Aan de basis van een bladformule staan altijd de kern- of merkwaarden en de communicatiedoelstellingen van een organisatie. Door deze concreet door te vertalen, ontstaat richting, structuur en eenheid. Bij publiekstijdschriften is de bladformule het hart, de basis, van het magazine. Bij bedrijfsbladen lijkt het diezelfde richting op te gaan. En dat is goed nieuws! Want het creëren van een bedrijfsblad wordt daarmee gemakkelijker en eenduidiger.

Deze 5 stappen helpen je in de zoektocht naar de juiste samenwerkingspartner:

Wat staat er in?

Elke bladformule bestaat uit drie hoofdthema’s:

Communicatiestrategie: hierin staat de doelstelling van het magazine beschreven. Wat wil je ermee bereiken? Deze is afgeleid van de ondernemingsdoelstelling (en het bestaansrecht) van de organisatie. Ook staan hier de praktische en zakelijke onderdelen, zoals oplage, formaat en verschijningsdata, (meerjaren)begroting en eventuele business cases.

Concept: in het tweede thema staat de boodschap van de organisatie centraal. Wie zich daartoe aangesproken voelt, is in wezen je publiek. Zo heeft Nationale Vereniging de Zonnebloem de missie om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Wie vrijwilligerswerk doet bij de Zonnebloem vindt dat eveneens belangrijk. Het magazine voor de vrijwilligers laat daarom het belang van de activiteiten en vakanties zien en inspireert vrijwilligers.
In de bladformule wordt een aantal specifieke kenmerken van de doelgroep toegevoegd. Bijvoorbeeld of de doelgroep voornamelijk uit mannen of vrouwen bestaat, tot welke leeftijdscategorie en welstandsklasse zij behoren, gemeenschappelijke interesses en eventuele andere kenmerken. Dit soort beschrijvingen helpt om het magazine nog beter af te stemmen op de doelgroep. Ook persona’s kunnen hierin worden opgenomen.

Creatie: in dit gedeelte staat de uitwerking van het magazine. Design, kleurgebruik, verhouding tekst-beeld en tone of voice staan beschreven, maar ook de rubrieken en andere artikelen met bijbehorende kenmerken. De inhoud is volledig afgestemd op de strategie en het concept uit de voorgaande stappen.

Met een bladformule behoud je de kwaliteit van je magazine

Het grote voordeel van een bladformule is dat het de leidraad is voor de redactievergadering en het bepalen van onderwerpen. Voldoet deze content aan de ondernemingsdoelstelling en sluit deze aan bij de boodschap van de organisatie? Past deze opmaak bij de beoogde doelgroep? De bladformule wordt ook wel het wandelend geweten van het blad genoemd. Door de content hier continu aan te toetsen en daar waar nodig aan te passen, breng je een blad uit dat voldoet aan de kwaliteit en boodschap die je als organisatie voor ogen hebt.

Wie hebben baat bij een bladformule?

Een bladformule wordt niet alleen opgesteld voor de organisatie. Sterker nog: het zijn vooral de lezers die er baat bij hebben. Het biedt houvast: ze weten wat ze kunnen verwachten. Door bij de overkoepelende boodschap te blijven, ervaren zij elke uitgave als een cadeautje. De content is immers op hen afgestemd en sluit aan bij hun eigen ideeën en interesses.

Maar ook voor iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van een magazine, is een bladformule essentieel. De redacteuren, tekstschrijvers, vormgevers, fotografen en illustratoren hebben houvast aan de bladformule. Hierdoor wordt er elke uitgave zowel inhoudelijk als qua look en feel een herkenbaar magazine ontwikkeld.

De houdbaarheidsdatum van een bladformule

Veel bladformules worden met zorg samengesteld om na een tijdje in de la te belanden en niet meer naar om te kijken. Zonde! Want een bladformule heeft geregeld onderhoud nodig. De missie en visie van de organisatie kunnen wijzigen, omstandigheden veranderen of er is sprake van voortschrijdend inzicht. Bovendien gaat een redactie na een bepaalde periode meer af op het buikgevoel, wat kan leiden tot een blinde vlek. Door nieuwe ideeën voor content steeds naast die bladformule te leggen, blijft iedereen scherp.

Van blad- naar contentformule

Een magazine is vrijwel nooit een op zichzelf staand communicatiemiddel. In de meeste gevallen is het onderdeel van een groter geheel. De bladformule transformeert daarom steeds vaker naar een contentformule. Hierin staat omschreven op welk moment, je welke doelgroep, op welke plek en met welke boodschap wilt bereiken. In wezen wordt de bladformule dan toegepast op alle content, en niet alleen op de content die in het blad verschijnt. De praktische doorvertaling van de contentformule is de contentkalender.

Eigenheid staat voorop

Zowel een bladformule als een contentformule zijn uniek. Juist die uniciteit en eigenheid maken deze formules zo belangrijk. Hierin staan specifieke uitgangspunten, gebaseerd op de missie en visie van de organisatie.

Het schrijven van een bladformule of contentformule brengt veel werk met zich mee. Het is een investering in de communicatie van de organisatie. En die investering loont. Want het voorkomt stuurloos ronddobberen, eindeloos vergaderen en blinde vlekken. En als je het écht goed wilt doen (en er niet al te veel tijd in wilt steken), laat je het door een professioneel contentbureau doen. Graag zelfs!

Wil jij ook succes boeken met je bladformule of contentformule? Of heb je behoefte aan vernieuwing van je huidige formule?

Wij helpen graag! Neem contact op met onze contentspecialist Lotte via lotte@fortelle.nl of bel (076) 530 24 30.

Lotte Bogaerts About the author