Title Image

Een personeelsblad mag niet ontbreken. Dit is waarom

Wie is de belangrijkste doelgroep van je organisatie? Je klanten? Het is veel waarschijnlijker dat het je eigen medewerkers zijn. Dankzij hun kennis, ervaring en betrokkenheid bedienen, behouden en werven zij klanten. In feite zijn zij het grootste kapitaal van je onderneming. En voor kapitaal moet goed gezorgd worden. Een personeelsblad draagt hier op een positieve manier aan bij.

Waar jaren geleden het personeelsblad werd vervangen door het intranet, weten we nu wel beter. Steeds vaker is het een én-én-verhaal: intranet en het personeelsmagazine gaan hand in hand. Het blad kent andere doelstellingen dan intranet en wordt ingezet om medewerkers te informeren, te verbinden en te amuseren. Het versterkt de band met en tussen collega’s en hun betrokkenheid bij elkaar en de organisatie.

Een gedrukt personeelsblad is dus een ideaal middel om je medewerkers te informeren over de ontwikkelingen binnen je organisatie, met relevante (en leuke!) achtergrondinformatie. Dit is waarom:

1. Verdieping

Actuele onderwerpen die de doelgroep snel moeten bereiken, communiceer je bij voorkeur via e-mail, intranet of WhatsApp. Juist de verdieping, achtergrondverhalen en persoonlijke ervaringen deel je via het personeelsblad. Een tijdschrift biedt namelijk (letterlijk) de ruimte om verhalen te vertellen. Lezen op papier is bovendien prettiger en rustiger voor je ogen, zeker wanneer het om langere stukken gaat. Een groot aantal studies laat zien dat je teksten beter en sneller begrijpt als je ze van papier leest.

2. Positieve invloed op betrokkenheid

Een personeelsblad scoort bij collega’s. Mits je een goede mix van onderwerpen hebt. Niet alleen ‘need to know’-artikelen, maar ook ‘nice to know’-content wordt gewaardeerd. Zo willen collega’s graag weten wat er reilt en zeilt binnen de organisatie, maar zijn ze evengoed geïnteresseerd in een rubriek waarin nieuwe collega’s zichzelf voorstellen. Zo is ‘het kapitaal’ op de hoogte van wat er speelt en is er verbinding mogelijk tussen collega’s.

3. Lekker thuis lezen

Het bijzondere van een personeelsmagazine is – als het naar het huisadres van de medewerkers wordt verstuurd – dat het leesmoment verschuift. Het lezen vindt veelal plaats in privé-tijd. Bovendien kan lezen in de thuisomgeving als ontspannend worden ervaren. Een ander voordeel is dat de partner kan meekijken en meelezen en daarmee ook een kijkje achter de schermen krijgt. Dat bevordert het gevoel van betrokkenheid bij de medewerker én zijn gezin.

4. Groter bereik?

Digitale kanalen zijn overvol. Dagelijks ontvangen medewerkers nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere digitale boodschappen. Dikwijls belanden die goedbedoelde berichten rechtstreeks in het mapje met ‘Deleted items’. Tijdens werktijd is het vaak te druk om aandachtig een boodschap van de werkgever te lezen. Bovendien is het overige aanbod enorm: je moet van goeden huize komen om iets te sturen dat de aandacht trekt. Bij een gedrukt magazine werkt dat anders. Printmedia wekken meer vertrouwen op en stralen autoriteit uit.

Overigens zien we de toename van print niet alleen bij de personeelsbladen: Facebook bracht onlangs een magazine uit en ook Airbnb heeft een gedrukte uitgave. Ook MediaMarkt, Ikea en Staatsbosbeheer volgen de trend. De Britse Content Marketing Association noemt de ‘wedergeboorte van print’ dan ook in de contentmarketingtrends van 2019.

5. Ondersteunen kernwaarden

Een personeelsblad werkt niet alleen in het voordeel van medewerkers. Voor de onderneming zelf is het ook een uitstekende manier om kern- of merkwaarden uit te dragen. Een valkuil kan wel zijn dat er veel top-down informatie wordt gedeeld. Ook eventuele ‘propaganda’ en eenzijdige informatie wil je niet in je blad hebben en kunnen voor de geloofwaardigheid van een organisatie negatief zijn. Maar als dit goed in balans is, helpt een personeelsblad juist om de collega’s meer te verbinden.

In de mix

Idealiter is een personeelsblad geen op zichzelf staand communicatiemiddel. Het moet een onderdeel zijn van de middelenmix binnen de organisatie. Elk communicatiemiddel heeft immers een ander doel. Het intranet is bedoeld voor het delen van korte, praktische en actuele onderwerpen. Een welkome aanvulling is dan het personeelsblad, waarmee je collega’s verbindt, de betrokkenheid verhoogt en hen op een prettige en ontspannen manier bereikt. Mits er een goede bladformule ligt, relevante content wordt geboden en het op een aantrekkelijke manier wordt gepresenteerd.

Wil jij jouw ‘kapitaal’ ook verrijken met een personeelsmagazine? Of heb je behoefte aan een vernieuwing van je huidige magazine?

Wij gaan graag het gesprek met je aan! Neem contact op met onze contentspecialist Niels via niels@fortelle.nl of bel (076) 530 24 30.

Niels van den Hoven About the author